Free Mp3 and Mp4 Downloader

Showing posts sorted by relevance for query Trận Phản Pháo Thần Thánh ở Điện Biên Và Sự Sỉ Nhục Của Người Pháp. Sort by date Show all posts

Trận Phản Pháo Thần Thánh ở Điện Biên Và Sự Sỉ Nhục Của Người Pháp - Download Mp3 video mp4 gratis Trước trận Điện Biên Phủ, trung tá Piroth, chỉ huy pháo binh Pháp ở Điện Biên Phủ cam kết với chỉ huy, sẽ không cho pháo của Việt Minh nhả viên đạn thứ 2.Trận phản pháo thần thánh ở Điện Biên và sự sỉ nhục của người Pháp - Duration: 13:50. Biết sử thêm yêu nước 136,360 views 13:50Pháp thua trận Điện Biên vì pháo binh Nhựt Bổn. Số là họ xây dựng công sự để chống loại pháo nhỏ, nhưn...

Labels

Behind the template

Hello!, Damar Zaky here, i'm the creator of this template. Maybe this template is just too much simple and not very good, but if you use it, you'll feel the sensation of this template :)
© 2019 ElaTube. All rights reserved.
Powered by Blogger - Theme designed by Damzaky